Flexibla Attefallshus i färdiga byggsatser

Det ligger i trenden att man nu, tack vare lagen från 2 juli 2014 som tillåter byggandet av Attefallshus på upp till 25 m² kan fundera komplettera boende med detta.

Huset som betraktas som ett komplementbostadhus tog namnet efter bostadsminister Stefan Attefall och kan byggas utan bygglov till permanentbostadshus, förråd, stuga eller garage. Används huset till permanentbostadshus kan detta utrustas med kök och badrum för ett åretsrundboende.

Bortsett från den maximala ytan finns det krav på max 4 meter nockhöjd, att byggnaden ska vara minst 4,5 meter ifrån grannens tomtgräns och att det redan finns en huvudbyggnad på tomten. I sådant fall krävs inget bygglov. Byggs huset närmare än 4,5 meter från grannens tomt då kräver kommunen grannens tillåtelse. Själva byggandet måste anmälas till kommunen även om det inte krävs bygglov dock. Själva anmälan ska vara skriftlig och ska skickas till byggnadsnämnden, tillsammans med ritningar, alla beskrivningar och andra uppgifter som betraktas som intressanta för bedömningen.

Under speciella omständigheter krävs bygglov ändå och dessa kan vara att man bygger på ett område som är värdefullt från historisk, kulturell eller miljömässigt synpunkt.