Fuktskyddslösning

Det är välkänt att golvet i ett hus behöver ett fungerande fuktskydd. En gemensam sak för allt golv som är en del av husens grund, är kontakten med marken eller de fyllnadsmassor som huset står på. Genom den kontakt tränger fukt från marken upp i grunden och vidare till golvet, fuktvandring som sker såväl direkt underifrån som genom den lite kraftigare kantbalken, en fuktförflyttning som bör stoppas i god tid.

En annan del i fuktproblematiken är fukten som alltid genereras inomhus och som tränger in i husgrunden. Den fukt som etableras i husgrunden eller i golvet märks långt ifrån alltid i form av golv med en fuktig känsla och ger en kyla och en råhet i källaren som i sin tur ger ett ogästvänligt klimat för t.ex. ett extra sovrum eller en gillestuga. Det här ogästvänliga klimatet gäller direktkontakten med själva golvet som är kallt, men kanske än mer själva luften.

Svenska Fukt har en lösning för denna typ av skador med hjälp av byggtekniska åtgärder där specialutbildad personal ser till att tillämpa kunskaperna för en fukt, vatten och luktfri konstruktion i golv, krypgrunder, vindar och väggar.